Jakékoliv zpodobnění selhává
Jeho jméno bylo již nesčetněkrát vysloveno
ve všech jazycích snad všemi lidmi co kdy žili

hledají Jej
ale marně
vykládají svá proroctví
ale marně
staví mu chrámy
ale marně
páchají zlo v Jeho jménu!
ale marně…

ani křikem neoslovíš hluché uši
ani těmi nejvýmluvnějšími obrazy nezaujmeš slepé oči
slova vše zmaří
obrazy vše zkreslí
jen více zmatku a strasti
zmatení a bídy

teprve tam, kde nastává naprosté ticho
teprve tam, kde není čas
teprve tam kde není zítra ani včera
teprve tam kde modlitba není přáním
teprve tam je možné dojít poznání Jeho

Tam nalezneš chrám
kde můžeš bez bázně vstoupit
s obrovskou pokorou
s díky na rtech

Tam tápání končí…

a pak se otoč zpátky!
jak je člověk marnivý
domýšlivý, sobecký a malý
jak vše ke zmaru a zkáze dovede
a uzříš také proč

pokud dojdeš až k Němu
jsi navždy změněn
a na rtech zůstane jen tichá modlitba

Reklamy